Stenogramele şedinţei CEPEX din Cimitirul Ghencea privind salariile nesimţite din 2020

0

Stimaţi tovarăşi!

A ajuns şi la noi, la Cimitirul Ghencea, vestea despre grave grave încălcări ale eticii şi echităţii socialiste în domeniul retribuirii muncii, pe care doresc să le pun în discuţia CPEX al CC al PCR! Eu, ca secretar general al partidului, ca preşedinte al Republicii Socialiste România, am o retribuţie de 15.000 lei, din care 3.000 lei indemnizaţie de conducere (care nu mi se ia în cosiderare la calculul pensiei). La nivelul anului 1988 retribuţia minimă în economia socialistă este de 2.000 lei, după ce am majorat-o de la 1 iulie 1988 de la 1.500 lei. Deci eu sunt retribuit cu 7,5 salarii minime pe economie. (aplauze furtunoase)
Doresc să pun în discuţia colectivului elementele declasate, cu spirit de îmburghezire şi animate de dorinţa câştigului fără muncă, care au făcut abuzuri în domeniul retribuirii muncii. Mă refer la tovarăşul Badea Leonardo, om al muncii în calitate de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), care şi-a făcut o retribuţie de 71.860 lei lunar. În anul 2020 retribuţia mimimă netă în orânduirea capitalistă şi burghezo-moşierească este de 1263 lei. Deci tovarăşul Badea Leonardo are o retribuţie lunară echivalentă cu 57 retribuţii minime pe economie. (vociferări dezaprobatoare)
Din cauza acestui spirit de îmburghezire tovarăşul Badea nu îşi îndeplineşte nici obiectivele trasate prin sarcinile de plan. ASF trebuie să reglementeze piaţa asigurărilor. A permis ca numai două monopoluri capitaliste şi imperialiste din domeniul asigurărilor de răspundere civilă auto RCA să deţină aproape 70% din piaţă. Acestea au profitat de monopolul detinut, pentru a mări de câteva ori valoarea RCA, având ca efect exploatarea nemiloasă a oamenilor muncii deţinători de autoturisme. Pe deasupra, aceste monopoluri capitaliste şi imperialiste nici nu vor să plătească daunele. La nivelul ASF pe anul 2019 s-au înregistrat 20.000 petiţii de la oameni ai muncii, avocaţi şi ateliere mecanice pentru neplata daunelor. (vociferări dezaprobatoare)
Un alt tovarăş cu mentalitate burgheză, antipartinică şi antisocialistă este tovarăşul Grindeanu Sorin, de la ANCOM, autoritatea de reglementare în comunicaţii. Tovarăşul Grindeanu are o retribuţie lunară de 35.000 lei, adică 28 retribuţii minime pe economie. Nici tovarăşul Grindeanu nu respectă sarcinile de plan trasate. El permite monopolurilor străine să exploateze oamenii muncii din Republica Socialistă România prin metoda “terminare minute” când vorbesc în roaming. Dacă eu mă duc în vizită de partid şi de stat la Sofia, la pretinul meu, tovarăşul Todor Jivkov, sun de la Sofia la Scorniceşti şi vorbesc 3 min şi 20 secunde, dar capitaliştii monopolişti facturează 4 minute, şi la sfârşitul lunii vând cele 40 secunde plătite de mine unei firme din altă ţară. (vociferări dezaprobatoare)
Un caz aparte este tovarăşul Isărescu Mugurel Constantin, om al muncii în funcţia de guvernator al Băncii Naţionale a Republicii Socialiste. Tovarăşul Isărescu are o retribuţie de 77.550 lei lunar, la care se adaugă o pensie de 11.350 lei lunar, în total 88.900 lei, adică 70 retribuţii minime pe economie, însă nu îşi îndeplineşte sarcinile de plan în cadrul construcţiei socialiste.
Între 1971-1980 eu am împrumutat 10 miliarde dolari şi aţi văzut ce am făcut cu banii. Între 1990-2020 tovarăşul Isărescu şi alţi tovarăşi cu munci de răspundere au împrumutat de 10 ori mai mult, 100 miliarde dolari şi aţi văzut şi singuri ce-au făcut cu banii.
Între 1981 şi 1989 eu am plătit datoria de 10 miliarde, v-am lăsat fără datorii când m-am dus. Dar tovarăşul Isărescu şi ceilalţi tovarăşi v-au îndatorat cu 100 miliarde fără să plătească datoria. După cum zicea Ştefan Cel Mare, pe care din misticism şi obscurantism l-aţi declarat Sfânt, datoria de 100 miliarde nu e a voastră, ci a urmaşilor, urmasilor, urmaşilor voştri! (huiduieli)
Stimaţi tovarăşi, nu sunt supărat că m-aţi împuşcat şi m-aţi trimis la Cimitirul Ghencea pentru că aş fi vrut să părăsesc ilegal Republica Socialistă România pe baza unui miliard de dolari aflaţi în străinătate, pe care spuneţi că nu i-aţi găsit. Banii nu s-au pierdut niciodată, fiind transferați în conturile unor tovarăşi cu munci de răspundere în Comerţul Exterior şi Departamentul Securităţii Statului, imediat după ce pe mine m-aţi împuşcat şi pe fratele meu, tovarăşul Ceauşescu Marin l-aţi “sinucis” la Viena, în decembrie 1989, pentru că ştia rostul conturilor în valută ale întreprinderilor socialiste de comerţ exterior.
Dar mi se pare o încălcare a eticii şi echităţii socialiste că eu, ca secretar general PCR, preşedinte al Consiliului de Stat şi preşedinte al Republicii România sunt retribuit cu 7,5 retribuţii minime pe economie, în timp ce tovarăşii Badea şi Grindeanu, cu funcţii echivalente doar cu adjuncţi de ministru, sunt retribuiţi cu 57, respectiv 28 retribuţii minime pe economie, iar tovarăşul Isărescu, cu rang de ministru, este retribuit 70 retributii minime pe economie şi niciunul nu îşi îndeplineşte sarcinile de plan!
Eu sunt la odihnă împreună cu tovarăşa Elena şi cu tovarăşele Ceauşescu Alexandra şi Petrescu Alexandrina, pensionare C.A.P.

Dragi tovarăşi şi pretini!

Vă adresez cele mai călduroase urări de la Cimitirul Ghencea, putere de muncă, noi şi noi succese în construcţia socialistă! (aplauze furtunoase, ovaţii)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here