Nu avețî tu vini sândzî, voi?

0

Astăzi, 23 Martie, este ziua când sunt pomeniți martirii aromâni din Balcani. La Biserica Mavrogheni din București, la ora 13.00, se face slujba de pomenire a preotului Haralambie Balamace, a fratelui sau Sterie și altor doi aromâni uciși cu bestialitate de militarii greci la 23 Martie 1914 la Corceaua (Korce) in Albania. Parintele Balamace slujea la biserica din Pleasa de Sus in românește și deschisese scoli românești in Epir și Albania, iar grecii făceau epurare etnica pentru grecizarea acestor teritorii. In anul 1928 aromânii din Pleasa, unde s-au petrecut ororile, au plecat in România. Printre ei se afla și Gheorghe Becali, bunicul lui Gigi Becali, șeful de la Steaua București. Veșnica pomenire Eroilor Neamului!

Rufei câdzurâ ńiľi di ori
Pristi marăţli Vlahuhori,
Şi ńiľi di ori pri-a noştri fraţ
Ľi-aflămu pri-tu căľiuri vâtâmaţ.
Nimalu agiumsim! Hai, sculaţ,
Voi giońi ficiori, voi giońi ficiori!

Nu-aveţ tu vini sândzi, voi?
Nu hiţ Armâńi, nu hiţ ca noi?
Atumţea cumu di v-alâsaţ
Di tuţ duşmańiľi s-hiţ câlcaţ?
Ia loaţ-vâ armili, sculaţ,
Yiniţ cu noi, yiniţ cu noi!

Va si-alâgămu pri-tu munţâľi tuţ,
Va s-himu di ploi şi-di vimt bâtuţ,
Ma când va grimu a nostru zboru
Va s-hibâ sfulg câdzutu di-tu noru
C-aestâ-i bana di ficioru…
Şi-aşi vremu noi, şi-aşi vremu noi!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here